Levensloopregisseur

Voor gemeenten

Innovatieve oplossingen
Met hulp van een levensloopregisseur haalt uw sociale wijkteam specialistische kennis binnen, waardoor er meer overzicht over de nodige zorg ontstaat. Als onafhankelijke specialist kijken we mee vanuit de inhoud, maar bovenal met oog voor de zorgvrager. Want het is de kunst om zo goed mogelijk met iemands beperking om te gaan. Door verschillende zorgpartijen elkaar te laten versterken, komen we tot innovatieve oplossingen. Bieden we maatwerk. En tillen we de zorg naar een hoger niveau.

Kwaliteit van zorg
Een levensloopregisseur is een professional met specifieke expertise en praktijkervaring. Ons mandaat maakt dat we over de daadkracht beschikken om partijen aan elkaar te verbinden. Zo zetten we ons samen in voor continuïteit, minder kosten en kwalitatief goede zorg.

Inzetten van een levensloopregisseur binnen de gemeente
De levensloopregisseur krijgt een positie en gemandateerde functie naast de wijkteams, zodat er een beroep gedaan kan worden op specifieke kennis. Daarnaast krijgt de gemeente via de levensloopregisseur zicht op de samenwerking tussen zorgaanbieders en de hiaten in het zorgaanbod in hun gemeente.

"Sommige gezinnen hebben allerlei hulpverleners en nog redden ze het niet. Hoe kan dat? Wat zou dan de beste en meest effectieve zorg zijn? Wat maakt dat het ene gezin het wel redt en het andere gezin niet?"

Submit to FacebookSubmit to LinkedIn